EPOCHŲ RATU. Lietuvos valstybės atkūrimo – 100-mečiui „Vardan tos Lietuvos“

2018 – aštuntieji projekto ,,Epochų ratu“ metai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui. Jis pavadintas ,,Vardan tos Lietuvos“.  Integruotas projektas vykstantis kiekvienais mokslo metais jau apsuko didžiulį ratą, keliavome po Antiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą. Kaip ir kasmet, pasirengimas projektui pradėtas jau spalio mėnesį. Metodinėje taryboje buvo aptartas veiklos projektas ir pristatytas mokytojams. Visi mokytojai uoliai ruošėsi projekto pradžiai: klausė paskaitų apie Nepriklausomybės kovas, kultūros veikėjus, žmones, kūrusius Lietuvą. Paskaitas klasių vadovams vedė mokytojai R. Ramanauskas, D. Samuilienė, N. Žylienė  ir  A. Avčininkas. Kiekviena klasė gavo po  temą, išklausė įvairių dalykų mokytojų parengtų pamokų, padedančių suprasti tarpukario Lietuvos gyvenimą, mokslo ir kultūros pasiekimus. Auklėtojų vadovaujami visi 1-3 klasių mokiniai pasiskirstė veiklos sritis ir dalyvavo konsultacijose pagal pasirinktą veiklos sritį. Kiekvienais metais veikla analizuojama, aptariami jos privalumai ir trūkumai, tobulinama, praplečiama naujomis idėjomis. Šiais metais, be dalykinio ir meninio temos pristatymo, knygos puslapių rašymo, viktorinos, filmuko kūrimo, meninės nuotraukos, mokiniai galės rinktis ir laikotarpio plakatą, laikotarpio statistinių duomenų analizę, laiško kultūros asmenybei rašymą bei pristatymo santraukos anglų kalba vertimą.

Šis projektas galimybė atsiskleisti mokinių kūrybiškumą, būdas surasti sau įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, suvokti epochą kaip visumą, pagaliau ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą.

Sveikiname visus, kūrybingai nusiteikusius daug sužinoti apie Lietuvos šimtmečio asmenybes, Lietuvos tarpukario gyvenimą. Linkime entuziazmo ir įkvėpimo atliekant projektą.

Jūsų mokytojai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.